ข่าวกิจกรรมคณะ

9 มีนาคม 2561

มอบและลงนามทำสัญญารับทุน สนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน

มอบและลงนามทำสัญญารับทุน

 สนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.3น.

ณ ห้องประชุม 208 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


มอบและลงนามทำสัญญารับทุน สนับสนุนการวิจัย และการผลิตตำราเรียน

กลับหน้าข่าวหลัก