ข่าวกิจกรรมคณะ

12 มีนาคม 2561

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการฯ

 

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษาที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ครั้งที่ 8 ในหัวข้อเรื่อง สืบสานศิลป์ ช่างสิบหมู่

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน  เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561

 

ผลการแข่งขัน โครงการประกวดความเป็นเลิศ ในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ประเภทปฏิบัติการสอน โดยนักศึกษาของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ประกอบด้วย

  1.  นายโสภณัส แซ่ฝ้า   
  2.  นายศรัณย์  มาเดช   
  3. นายณัฐนนท์  คงเนียม   

 

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธุ์  ศรีสมพันธุ์  และ ดร.กฤช สินธนะกุล เป็นผู้ควบคุมทีม

 

 

 

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการฯ

กลับหน้าข่าวหลัก