ข่าวประชาสัมพันธ์

15 มีนาคม 2561

ด้วยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561

ด้วยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561 ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thairice.org ส่งที่ มูลนิธิข้าวไทย    ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ด้วยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2561

กลับหน้าข่าวหลัก