ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

19 มีนาคม 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

โทร 0-2555-2000 ต่อ 3255 , 3254

โทรสาร 0-2585-7360 

 

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสร้างสื่อ 3 มิติเสมือนจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)

กลับหน้าข่าวหลัก