ข่าวกิจกรรมคณะ

5 มีนาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงในยุค 4.0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง "การวิเคราะห์และจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงในยุค 4.0"


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงในยุค 4.0

กลับหน้าข่าวหลัก