ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มีนาคม 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ประจำปี 2561

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทาธานี ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ประจำปี 2561

กลับหน้าข่าวหลัก