ข่าวประชาสัมพันธ์

3 เมษายน 2561

วช. ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.inventorday.nrct.go.thส่งที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วช. ประกาศ เรื่อง การเสนอชื่อนักวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กลับหน้าข่าวหลัก