ข่าวประชาสัมพันธ์

3 เมษายน 2561

สดช. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ APSCO

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สดช. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ APSCO

กลับหน้าข่าวหลัก