ข่าวกิจกรรมคณะ

19 เมษายน 2561

อาจารย์และนักศึกษา คว้าเหรียญเงินจากงาน "46th International Exhibition of Inventions Geneva"

 

อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คว้าเหรียญเงินจากงาน

"46th International Exhibition of Inventions Geneva"

สมาพันธรัฐสวิส (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)

 

    นายวรุฒ กฤษรุ่งเรือง และ นายสิทธิศรณ์ เกษรสมบูรณ์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมี ดร.สรเดช ครุฑจ้อน อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย โดยคว้ารางวัลเหรียญเงินจากการนำผลงานผลงานระบบ ช่วยนำทางการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Operation Guidance Fabric Systems) เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน "46th International Exhibition of Inventions Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 เมษายน 2561

    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ เจ้าของผลงานที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลกและนานาชาติ

 

อาจารย์และนักศึกษา คว้าเหรียญเงินจากงาน "46th International Exhibition of Inventions Geneva"

กลับหน้าข่าวหลัก