ข่าวการศึกษา

20 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม) โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา  2561

 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทียบโอน

2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรเทียบโอน

3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเทียบโอน


**กำหนดการที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ อ่านตามไฟล์แนบ !!!**

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-555-2000 ต่อ 3272


ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม) โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

กลับหน้าข่าวหลัก