ข่าวประชาสัมพันธ์

3 เมษายน 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.com ส่งได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

กลับหน้าข่าวหลัก