ข่าวกิจกรรมคณะ

4 เมษายน 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศ  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ประจำปีการศึกษา 2560


วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม 

โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

กลับหน้าข่าวหลัก