ข่าวสมัครงาน

4 เมษายน 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ (2 อัตรา) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (จำนวน 2 อัตรา)

ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ (2 อัตรา) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก