ข่าวประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2561

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค

1. ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
ระดับภูมิภาค กำหนดการจัดงานและสถานที่ดังนี้

     1.1 วันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

     1.2 วันที่ 14-19 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา

     1.3 วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

     1.4 วันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค

กลับหน้าข่าวหลัก