ข่าวประชาสัมพันธ์

1 พฤษภาคม 2561

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย ขอเชิญคณาจารย์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย

ด้วยคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย ขอเชิญคณาจารย์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย ผู้สนใจส่งบทความสามารถดาวน์โหลดบทความและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edu.lru.ac.th      รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย ขอเชิญคณาจารย์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย

กลับหน้าข่าวหลัก