ข่าวประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2561

สสส. ขอเชิญร่วมเสนอ "แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ"

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)      ขอเชิญร่วมเสนอ "แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ" ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สสส. ขอเชิญร่วมเสนอ "แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ"

กลับหน้าข่าวหลัก