ข่าวประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2561

สกอ.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)fผู้สนใจสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ส่งที่อีเมล์ rockmelt13@gmail.comfภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561          รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สกอ.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์

กลับหน้าข่าวหลัก