ข่าวประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2561

สวทช. ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ChairProfessor และ                                                                    เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/ChairProfessorGrants
NSTDA
ส่งได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สวทช. ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท

กลับหน้าข่าวหลัก