ข่าวกิจกรรมคณะ

2 ตุลาคม 2560

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ เป็นจิตอาสาทำดอกไม้จันทร์และอำนวยความสะดวก

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ เป็นจิตอาสาทำดอกไม้จันทร์และอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนที่มาแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

         นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา  ชั้นปีที่ 2  และ  ปีที่ 4   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาทำดอกไม้จันทร์ถวายใน ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นจิตอาสาของ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers For DAD  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ท่าพระจันทร์   เพื่อ อำนวย ความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มาแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2560

     ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers For DAD กำหนดให้จิตอาสามีหน้าที่ปฏิบัติงาน 3 หน้าที่ คือ ฝ่ายพยาบาล (มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น)   ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ (คอยดูแลจุดขยะ และเก็บขยะ)  ฝ่ายขนย้าย (หน้าที่ในการขนส่งอาหารและน้ำดื่มไปยังจุดต่างๆ)

นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ เป็นจิตอาสาทำดอกไม้จันทร์และอำนวยความสะดวก

กลับหน้าข่าวหลัก