ข่าวสมัครงาน

4 พฤษภาคม 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา (ชาย) สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา (ชาย) สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก