ข่าวการศึกษา

14 มิถุนายน 2561

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันที่มีการ Clearing-house รอบที่ 3 ประจำปี 2561

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง  รายละเอียดที่นักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันที่มีการ Clearing-house

รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา  2561 ถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

---------------------------------------

 

รายละเอียดที่นักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันที่มีการ Clearing-house รอบที่ 3 

 


ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาในระบบรับตรงร่วมกันที่มีการ Clearing-house รอบที่ 3 ประจำปี 2561

กลับหน้าข่าวหลัก