ข่าวประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2561

คู่มือการใช้งานระบบ QR Code เพื่อการบริหารจัดการห้องสอบ (สำหรับกรรมการคุมสอบ)

คู่มือการใช้งานระบบ QR Code เพื่อการบริหารจัดการห้องสอบ

(สำหรับกรรมการคุมสอบ)


https://youtu.be/0YARh0ryhWE

คู่มือการใช้งานระบบ QR Code เพื่อการบริหารจัดการห้องสอบ (สำหรับกรรมการคุมสอบ)

กลับหน้าข่าวหลัก