ข่าวประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม 2561

(วช.) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 จำนวน 4 ทุน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000.00 บาท ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ที่
ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศ
การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในวันที่
31 กรกฎาคม 25
61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(วช.) ประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 จำนวน 4 ทุน

กลับหน้าข่าวหลัก