ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน 2561

วช. ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 (NRCT-ICSSR)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) ผู้สนใจ
ส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.nrct.go.th ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัยภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วช. ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 (NRCT-ICSSR)

กลับหน้าข่าวหลัก