ข่าวทุน/วิจัย

2 กรกฎาคม 2561

ทุนวิจัยสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง ทุนวิจัยสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
ณ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://fte.kmutnb.ac.th/download.php 
เอกสารดาวน์โหลดลำดับที่ 21 

รายละเอียดตามไฟล์แนบมา 

ทุนวิจัยสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

กลับหน้าข่าวหลัก