ข่าวประชาสัมพันธ์

5 กรกฎาคม 2561

มจพ. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2562 (รอบสอง)

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2562 (รอบสอง) ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
และกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ที่
http://stri.kmutnb.ac.th/research/fพร้อมทั้งส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด ได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตาม      เอกสารแนบ

มจพ. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี 2562 (รอบสอง)

กลับหน้าข่าวหลัก