ข่าวการศึกษา

9 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาในระบบ Admissions รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.


เรื่อง  รายละเอียดที่นักศึกษาในระบบ Admissions 

 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา  2561

 ถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่


---------------------------------------

 

รายละเอียดที่นักศึกษาในระบบ Admissions รอบที่ 4

ประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาในระบบ Admissions รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

กลับหน้าข่าวหลัก