ข่าวการศึกษา

13 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดที่นักศึกษาโครงการรับตรง(รอบที่5) ประจำปีการศึกษา 2561 ถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

ประกาศคณะครศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง รายละเอียดที่นักศึกษาโครงการรับตรง (รอบที่ 5)

ประจำปีการศึกษา 2561 ถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

 

รายชื่อ และรายละเอียดตามไฟล์แนบ 

รายละเอียดที่นักศึกษาโครงการรับตรง(รอบที่5) ประจำปีการศึกษา 2561 ถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่

กลับหน้าข่าวหลัก