ข่าวการศึกษา

6 กรกฎาคม 2561

กำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (รอบที่ 5)

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง กำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (รอบที่ 5)

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561

---------------------------------------

 

กำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (รอบที่ 5)

กำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (รอบที่ 5)

กลับหน้าข่าวหลัก