ข่าวสมัครงาน

9 กรกฎาคม 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

 สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 2 อัตรา

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                          2. ตำแหน่งวิศวกร

ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก