ข่าวประชาสัมพันธ์

20 กรกฎาคม 2561

แจ้งปิดระบบสารสนเทศภายในคณะและตัดกระแสไฟฟ้า

แจ้งปิดระบบสารสนเทศภายในคณะและตัดกระไฟฟ้า

     ตามที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะแจ้งขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. นั้น ทางหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศภายในคณะ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 19.00 น.และเปิดให้บริการปกติในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


แจ้งปิดระบบสารสนเทศภายในคณะและตัดกระแสไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก