ข่าวการศึกษา

17 กรกฎาคม 2561

กำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง รอบที่ 5 (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง กำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง รอบที่ 5 (เพิ่มเติม)

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

---------------------------------------

 

กำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง รอบที่ 5  (เพิ่มเติม)

กำหนดการของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง รอบที่ 5 (เพิ่มเติม)

กลับหน้าข่าวหลัก