ข่าวประชาสัมพันธ์

17 กรกฎาคม 2561

แจ้งดับไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

แจ้งดับไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


เพื่อทำการปรับแต่งสวิทซ์ใบมีด 69 kv และฉีดน้ำล้างลูกถ้วย สายส่ง (NKT698) 
บริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ถนนวงศ์สว่าง 
ดังนั้นจึงขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่จ่ายภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

***ขอให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออกรวมถึง UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองด้วย

แจ้งดับไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

กลับหน้าข่าวหลัก