ข่าวประชาสัมพันธ์

17 กรกฎาคม 2561

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public policy) ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th ส่งได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562

กลับหน้าข่าวหลัก