ข่าวประชาสัมพันธ์

17 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าฟังบรรยาย โดยพระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
เข้าฟังบรรยาย โดยพระปลัดสุรเชษฐ์  สุรเชฏฺโฐ


ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องเรียนรวม 216/217 ชั้น 2 อาคาร 52

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าฟังบรรยาย โดยพระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏฺโฐ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

กลับหน้าข่าวหลัก