ข่าวทุน/วิจัย

3 สิงหาคม 2561

มูลนิธิโทเร ประชาสัมพันธ์ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561

ด้วยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทยประชาสัมพันธ์ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มูลนิธิโทเร ประชาสัมพันธ์ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561

กลับหน้าข่าวหลัก