ข่าวกิจกรรมคณะ

8 สิงหาคม 2561

คณบดี ผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

คณบดี ผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 

       รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนพรรษา 66 พรรษา (วันที่ 28 กรกฎาคม 2561) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณบดี ผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

กลับหน้าข่าวหลัก