ข่าวประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2561

คณะครุศาสตร์ มจพ. จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี "ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี"

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี"

         สัมภาษณ์รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยรศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบริหารคุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์งานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะจัดงานใหญ่ "ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี"
         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ถือเป็นสถาบันทางการผลิตครูช่างที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสถาบันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครบรอบ 50 ปี ประวัติศาสตร์ครูช่างเกิดขึ้นที่นี้แห่งแรกของประเทศไทย “ครูช่าง ครบรอบ50 ปี” (2512 - 2562)
         ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันกลับมาเยี่ยมเยือนพร้อมร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ในครูช่าง ครบรอบ 50 ปี

#คณะครุศาสตร์ มจพ. #ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี #ครูช่างอุตสาหกรรม
Cr.ภาพคุณประจักษ์เวช

คณะครุศาสตร์ มจพ. จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี "ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี"

กลับหน้าข่าวหลัก