ข่าวสมัครงาน

14 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 

 

ตำแหน่งเลขที่ 390     -นายสมพงค์  บางยี่ขัน

       ตำแหน่งเลขที่ 394     -นางสาวธีราพรรณ  แซ่แห่ว

          ตำแหน่งเลขที่ 395     -นางสาวจันทร์เกษม  ใจอารีย์

                           -นายชูชาติ  จุลพันธ์

               ตำแหน่งเลขที่ 418     -นางสาวเปรมวดี  อาวุธกรรมปรีชา

                              -นายกิตติธัช  ออไอศูรย์

                                   

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่  17 สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก