ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

8 สิงหาคม 2561

ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ

ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0 25552000 ต่อ 3255, 3254

โทรสาร 0 2585 7360

ประกาศแผนซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ

กลับหน้าข่าวหลัก