ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

8 สิงหาคม 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ

ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0 25552000 ต่อ 3255, 3254

โทรสาร 0 2585 7360

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงอาคาร 52 จำนวน 1 ระบบ

กลับหน้าข่าวหลัก