ข่าวสมัครงาน

23 สิงหาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 4 อัตรา

 

                                    ตำแหน่งที่ 390     -ขาดสอบ

                                    ตำแหน่งที่ 394     - นางสาวธีราพรรณ แซ่แหว่

                                    ตำแหน่งที่ 395     - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

                                    ตำแหน่งที่ 418     - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่  24  สิงหาคม  2561 หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว

ตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ


 


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก