ข่าวกิจกรรมคณะ

28 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครูและรับศิษย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครูและรับศิษย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

 

            เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา  07.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครูและรับศิษย์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นประธานในงานพิธี

            นักศึกษาได้จัดเตรียมพานธูปเทียนและดอกไม้ที่บรรจงสร้างสรรค์มาไหว้ครู เพื่อแสดงความ กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสาทวิชาความรู้ นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีพิธีรับศิษย์คณะโดยการผูกข้อมือ  ผูกเนคไทสีเขียวให้นักศึกษาชาย และติดตุ้งติ้งให้นักศึกษาหญิง เพื่อแสดงความเป็นศิษย์ของคณะด้วย

            หลังจากเสร็จพิธีมีการมอบทุนการศึกษาโดยสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่เป็นกรรมการสโมสร และมอบรางวัลผู้ชนะในการประกวดพานไหว้ครู ในแต่ละประเภท

พิธีไหว้ครูและรับศิษย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

กลับหน้าข่าวหลัก