ข่าวกิจกรรมคณะ

28 สิงหาคม 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day

             รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดงานและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับตัวแทนของภาควิชาต่างๆ ในงาน Big Cleaning Day (กิจกรรม 5ส) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กลับหน้าข่าวหลัก