ข่าวสมัครงาน

7 กันยายน 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.พนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานคณบดี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักงานคณบดี

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271

ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน  2561 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.พนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก