ข่าวกิจกรรมคณะ

6 กันยายน 2561

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “ทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทยและ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม”

ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ 

"ทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทยและ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม"

 

            รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ คณาจารย์ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง  “ทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทยและการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  วิจัยและนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “ทางออกวิกฤตอุดมศึกษาไทยและ การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม”

กลับหน้าข่าวหลัก