ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

12 กันยายน 2561

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ฯ(อาคาร 52)และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม(อาคาร 44

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทรศัพท์หมายเลข 02-555-2000 ต่อ 3254, 3255 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ฯ(อาคาร 52)และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม(อาคาร 44

กลับหน้าข่าวหลัก