ข่าวประชาสัมพันธ์

14 กันยายน 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch ผู้สนใจใช้บริการฐานข้อมูล และ
ส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.thaiedresearch.org รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

กลับหน้าข่าวหลัก