ข่าวสมัครงาน

20 กันยายน 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการฯ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร.02-555-2000 ต่อ 3271

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน  2561 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการฯ

กลับหน้าข่าวหลัก