ข่าวการศึกษา

11 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครนักศึกษา

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประจำปีการศึกษา 2562

 

- หลักสูตร 5 ปี (รับผู้จบ ม.6, ปวช.)

- หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ปวช.)

- หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) (รับผู้จบ ปวส.

 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 555 2000 ต่อ 3272

รายละเอียดตามไฟล์แนบ !!!

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

กลับหน้าข่าวหลัก